ławrientij beria

Wacław Radziwinowicz, Moskwa

Rozstrzelać Berię

Rozstrzelać Berię

Prowadzony na śmierć Ławrientij Beria miał podobno błagać o litość i krzyczeć: - Babę, babę mi dajcie! Ostatni raz! Najbliższy przez lata pomocnik Stalina po jego śmierci nie docenił kolegów, a zwłaszcza Nikity Chruszczowa. I przegrał walkę o schedę po Wielkim Nauczycielu

Czym była zbrodnia katyńska

Z wnioskiem o rozstrzelanie jeńców wziętych do niewoli po napaści ZSRR na Polskę 17 września 1939 r. - zamkniętych w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku - oraz ludzi aresztowanych na kresach RP wystąpił Ławrientij Beria.

75. rocznica decyzji władz sowieckich o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych

5 marca 1940 r. Biuro Polityczne KC WKP(b) podjęło uchwałę o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych przebywających w sowieckich obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw RP.

Katyń: rehabilitować wszystkich

Katyń: rehabilitować wszystkich

dotyczyło śledztwo Głównej Prokuratury Wojskowej Rosji w latach 1990-2004. - Rehabilitacja ofiar zbrodni katyńskiej musi obejmować wszystkich, których dotyczy uchwała Biura Politycznego KC WKP(b) podjęta 5 marca 1940 r. na podstawie pisma, które szef NKWD Ławrientij Beria skierował do Józefa Stalina

71. rocznica ujawnienia zbrodni katyńskiej

Po agresji Związku Sowieckiego na Polskę dokonanej 17 września 1939 r. w niewoli sowieckiej znalazło się 240-250 tys. polskich jeńców, w tym ponad 10 tys. oficerów. Szef NKWD Ławrientij Beria już 19 września 1939 r. powołał Zarząd do Spraw Jeńców Wojennych i Internowanych przy NKWD oraz nakazał

AZERBEJDŻAN. Mord szaleńca

, ojciec obecnego prezydenta Ilhama Alijewa, a także Ławrientij Beria, szef stalinowskiej bezpieki.

74 lata temu Biuro Polityczne WKP

szczeblu sowieckich władz partyjnych i państwowych. Jej podstawą było ściśle tajne pismo, które w marcu 1940 r. skierował do Stalina ludowy komisarz spraw wewnętrznych Ławrientij Beria. Szef NKWD pisał w nim m.in.: "W obozach dla jeńców wojennych NKWD ZSRS i w więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i

Tydzień w historii: 2-8.12

Tydzień w historii: 2-8.12

plecami i utracimy na ich rzecz terytoria, które po 1945 r. znalazły się w granicach Polski. Gomułka nie cieszył się długo sukcesem - krwawa łaźnia, którą rządzący sprawili kilka dni później robotnikom Wybrzeża, sprawiła, że musiał odejść od władzy. 8.12.1938 r. Po Jeżowie Beria Ławrientij Beria, dotąd

Tydzień 24.06-30.06 w historii

rządzi triumwirat - Ławrientij Beria, Nikita Chruszczow i Gieorgij Malenkow. Beria, w przeszłości wieloletni szef bezpieki, budzi przerażenie towarzyszy, którzy zawiązali przeciw niemu spisek. Najprawdopodobniej na posiedzeniu prezydium biura politycznego partii lub rządu wystąpił Chruszczow i zarzucił

Żywoty pierwszych sekretarzy

Żywoty pierwszych sekretarzy

jego poplecznikami. - Jak śmiecie odmawiać, kiedy Stalin wam proponuje! - wrzasnął Ławrientij Beria, ale Stalin go uciszył. Czuł chyba do Gomułki coś w rodzaju szacunku. Po odsunięciu w 1948 r. Gomułka trafił w końcu za kraty, ale w przeciwieństwie do innych prominentnych i upadłych komunistów z

Czekiści pod ścianą

Czekiści pod ścianą

karierę. Kiedy w 1953 r. aresztowany został Ławrientij Beria, ten sam los spotkał i jego otoczenie. Dlatego też zawód czekisty był bardzo niebezpieczny, z czego zainteresowani dobrze zdawali sobie sprawę. - Jestem Żydem i generałem bezpieki, mam więc wielkie szanse skończyć życie w więzieniu - mawiał

Łódzki IPN umorzył śledztwo ws. deportacji i zabójstw

Łódzki IPN umorzył śledztwo ws. deportacji i zabójstw

decyzje skutkujące masowymi deportacjami i innymi zbrodniami. Wśród nich byli m.in. Józef Stalin, Wiaczesław Mołotow i Ławrientij Beria, ale także inni funkcjonariusze, którzy zajmowali wysokie stanowiska w organach MSW ZSRR. - Są to osoby, z uwagi na zajmowane stanowiska powszechnie znane i wiadomo, że

Lista Stalina [ZOBACZ SKANY]

Zachodniej. Nie jest natomiast znana "białoruska lista katyńska", na której powinno być ponad 3,8 tys. Polaków. Część z nich, a może wszyscy, została zabita w Mińsku i jest pochowana w pobliskich Kuropatach. Dwa tygodnie po rozkazie likwidacji Polaków Ławrientij Beria, ludowy komisarz spraw

Człowiek, który uniknął Katynia

notatce z 5 marca 1940 r. do Stalina (po której zapadła decyzja o mordzie) szef NKWD Ławrientij Beria napisał, że jeńcy nie zaniechali działalności antyradzieckiej, co świadczy, że nie nadają się do resocjalizacji. Słowa te odnoszą się też zapewne do komisji Domonia. On i jego koledzy uniknęli strzału w

Dzieci ''zimnego lata''

Dzieci ''zimnego lata''

kraj przeszedł coś, co z dreszczem wspomina się tu jako ''zimne lato 1953 r.''. Po śmierci Stalina uważający się za jego następcę Ławrientij Beria zarządził wielką amnestię. Z łagrów jednym rzutem wyszło około miliona ludzi - w większości więźniów kryminalnych. Przez kraj przewaliła się fala zabójstw

Marsjanin Putin

Marsjanin Putin

samochodowy i nie było już aktora ani człowieka; był wielki i wszechwładny Ławrientij Beria, ale trafił do celi, skąd słał rozpaczliwe listy do niedawnych towarzyszy. Wszystko wskazuje na to, że Putin zdołał przezwyciężyć, choć nie od razu, wszystkie wątpliwości. Władca "jednoczący ruskie ziemie" to

Dosyć śmiechów z IPN-u, czas na porządki

dochodzenie w sprawie powojennej deportacji tysięcy Ślązaków do ZSRR. Zostało umorzone, bo, prokuratorom nie udało się udokumentować żadnego przypadku dokonanej podczas wywózek zbrodni, którą można by przypisać konkretnemu sprawcy, zaś osoby, które wydały rozkaz deportacji (m.in. Józef Stalin i Ławrientij

Kto może leżeć w Bykowni

się okazało, Ławrientij Beria przeszacował liczbę polskich więźniów; uważał, że jest ich o 4 tys. więcej. Byli to w ogromnej masie cywile. Ci, którzy byli określani "wrogami państwa radzieckiego": inteligencja, nauczyciele, księża, kolejarze. I policjanci. Stosunkowo dużo było wśród nich

Na Targówku o Katyniu: 70 lat po wyroku śmierci

Na Targówku o Katyniu: 70 lat po wyroku śmierci

Wczoraj minęło 70 lat od wydania wyroku śmierci na blisko 22 tys. polskich jeńców, którzy na początku drugiej wojny znaleźli się w radzieckiej niewoli. 5 marca 1940 r. ludowy komisarz spraw wewnętrznych ZSRR Ławrientij Beria skierował do Stalina wniosek o ich rozstrzelanie jako "

Tydzień w historii

- dyktator prowadził kolejne czystki, które mogły pochłonąć jego najbliższych współpracowników. Jest też teoria mówiąca, że Stalin szykował się do rozpętania wojny z Zachodem i użycia bomby atomowej, i ten fakt zdecydował o powstaniu spisku, za którym miał stać Ławrientij Beria. Zwolennicy tej teorii, m.in

Archipelag złotego deszczu

się Arzamas-16, ale ludzie mówią krótko "Obiekt". Ławrientij Beria, ludowy komisarz spraw wewnętrznych, a także człowiek odpowiedzialny za budowę radzieckiej bomby atomowej, zgromadził tu najtęższe umysły kraju.Brudna robotaPrzylecieli do "Obiektu" w zimie, a tu zamieszanie

Polaków w Głębokiem zabiło NKWD, ale kiedy?

, gdy Biuro Polityczne sowieckiej partii komunistycznej wydało decyzję o rozstrzelaniu Polaków z obozów jenieckich i aresztów, szef NKWD Ławrientij Beria podpisał rozkaz sformowania 11 grup operacyjnych. Już nazajutrz wyjechały one na zachodnią Ukrainę i Białoruś. Sześć grup znalazło się na Ukrainie. Do

Komuniści w łapach informacji

Komuniści w łapach informacji

oprawcy Promyk nadziei pojawił się dla aresztantów po śmierci Stalina 5 marca 1953 r., kiedy rzeczywistą władzę w ZSRR objął na krótko wieloletni szef NKWD Ławrientij Beria i niespodziewanie rozpoczął kurs liberalizacji, m.in. zwalniając z łagrów tysiące osadzonych. Czując zapewne pismo nosem, szef

Rosja pokazuje akta byłego szefa NKWD

dopiero za 25 lat. Ławrientij Beria, Gruzin, pracował w sowieckiej policji politycznej od 1921 roku, był też początku lat 30. zeszłego stulecia pierwszym sekretarzem partii bolszewickiej w Gruzji i to on przeprowadził tam kolektywizację. Na czele NKWD stanął w 1938. To właśnie Beria realizował po wojnie

Kalendarz rocznic 23-29 marca 2015 r

Abchazji urodził się Ławrientij Beria, jeden z najbliższych współpracowników Józefa Stalina; w latach 1939-1945 komisarz ludowy spraw wewnętrznych ZSRS; jako szef NKWD ponosi odpowiedzialność za miliony ofiar "czystek", terroru i głodu, w tym za wysiedlenia i represje wobec setek tysięcy

Zemsta na Tatarach krymskich

Deportacja całego narodu trwała zaledwie trzy dni. 20 maja 1944 r. Ławrientij Beria, szef NKWD, wysłał triumfalny telegram do Stalina: Dziś operacja deportacji Tatarów krymskich została zakończona. Wywieziono i przetransportowano w eszelonach 180 tys. 14 [osób]. Eszelony wysłano do nowych miejsc

Śląscy niewolnicy Stalina

, którzy zginęli na wojnie. Na początku 1945 r. kierujący operacją Ławrientij Beria obiecywał Stalinowi, że wkrótce dostarczy 500 tys. zdolnych do pracy cywilów. W kwietniu, ku niezadowoleniu wodza, szef NKWD mógł się jednak pochwalić zaledwie 140 tys. ludzi umieszczonych w łagrach, a na dodatek jeszcze co

Oni zabijali Polaków. Nieznani kaci z NKWD

;Gazecie". 20 marca 1940 r., niecałe dwa tygodnie jak członkowie Biura Politycznego Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików) wydali decyzję o rozstrzelaniu Polaków z obozów jenieckich i aresztów, Ławrientij Beria, komisarz ludowy spraw wewnętrznych podpisał rozkaz natychmiastowego

Żelazna maska tajny więzień Stalina

niezawisły sąd. Panowało i panuje tam przekonanie, że sędziowie są od tego, by wydając wyroki, zatwierdzać decyzje władz, a dowody, świadkowie są tylko dekoracjami. Scenariusz pisze się poza sądem - mówi.Sprawcy i badacze Ławrientij Beria Wszyscy oni są zawziętymi wrogami władzy radzieckiej, pełnymi

Kalendarz rocznic 8-14 grudnia 2014 r.

tymczasowej granicy wschodniej Polski - tzw. linii Curzona. (95) 1920 - W Tczewie została otwarta Szkoła Morska, przeniesiona następnie do Gdyni. 1933 - W Gdyni otwarto Dworzec Morski. 1938 - Ławrientij Beria zastąpił Nikołaja Jeżowa na stanowisku szefa Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (NKWD). 1941

Katyń to nie wszystko

Moskwy. Decyzje w tej sprawie podejmował szef sowieckich służb specjalnych Ławrientij Beria, być może nawet w konsultacji z samym Stalinem, który podróżował w tym czasie na konferencję pokojową w Poczdamie.Miejsce pochówku ofiar "obławy augustowskiej" jest nieznane. Rosja w oficjalnym piśmie

40 lat temu zmarł Nikita Chruszczow

, choć szanse objęcia najwyższego stanowiska w partii mieli także: Ławrientij Beria, Wiaczesław Mołotow i Georgij Malenkow. W grudniu 1953 r. Chruszczow objął również urząd wicepremiera. Pięć lat później został premierem. Jednym z pierwszych kroków Chruszczowa po przejęciu władzy było przeprowadzenie

Kalendarz rocznic 23-29 czerwca 2014 r.

aresztowany został Ławrientij Beria, jeden z najbliższych współpracowników Józefa Stalina, komisarz ludowy spraw wewnętrznych ZSRS (1939-1945); po 1945 r. członek Biura Politycznego kontrolujący Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego (MGB) i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MWD); od marca 1953 r. minister

Orwell na pięciocalowej dyskietce

dobrowolne wycięcie hasła "BERIA ŁAWRIENTIJ" i zastąpienia go dodatkowym materiałem ilustracyjnym do hasła "BERINGA MORZE". Dzisiaj nie musieliby prosić. Odpowiednie hasło automatycznie mogłoby się zmienić we wszystkich czytnikach i nikt by nawet nie zauważył. Kontrola w ustrojach

Jak Bucharin Stalina rysował

tych rysunków odkrył Ławrientij Beria w papierach po Nikołaju Jeżowie, szefie NKWD w latach 1936- -38. Na żądanie Stalina przeprowadził on najpotworniejszą fazę czystek, po czym został stracony. Rysunki wpadły w jego ręce razem z innymi papierami po aresztowanych. W 1940 r. Beria porozdawał rysunki

Kalendarz rocznic 24-30 marca 2014 r.

Józef Lompa, śląski pisarz, nauczyciel i etnograf. 1879 - W Moskwie odbyła się prapremiera opery Piotra Czajkowskiego "Eugeniusz Oniegin". (135) 1899 - We wsi Mercheuli w obwodzie suchumskim w Abchazji urodził się Ławrientij Beria, jeden z najbliższych współpracowników Józefa Stalina; w

Antysemityzm w ZSRR: rozjechani ciężarówką

. W istocie kontrolę nad nim miały służby specjalne. Pomysłodawcą Komitetu Żydowskiego był Ławrientij Beria, wszechwładny szef NKWD. Chciał, by na jego czele stanęli uwięzieni w Moskwie przywódcy polskiego Bundu, żydowskiej partii socjalistycznej - Henryk Erlich i Wiktor Alter. Obaj siedzieli wtedy na

Pozostały tylko kamienie

ówczesnej Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i zabitych na podstawie decyzji Biura Politycznego Wszechzwiąkowej Partii Komunistycznej (bolszewików) z 5 marca 1940 r. Nie znamy ich nazwisk, miejsca śmierci ani pochówku.Wiemy jednak, że 20 marca 1940 r. szef NKWD Ławrientij Beria podpisał

Wszystkich bandytów zlikwidować. Czy będzie przełom w sprawie Obławy Augustowskiej?

- mówi Milewski. - Tam ich przesłuchiwano i następowała selekcja. Część wypuszczano, ale ci, wobec których były jakiekolwiek podejrzenia, nie mieli szans - bici i torturowani musieli przyznać się do współpracy z AK.''Ławrientij Beria - żyzń i sudba'' - rosyjski dokument o twórcy potęgi NKWD i niedoszłym

Prymas, Bierut i masoni (2)

protestu Kościoła w sytuacji ostatecznej, lecz przemyślaną inicjatywą, krokiem ofensywnym w obliczu kryzysu władzy w ZSRR, jaki nastąpił po śmierci Stalina, 5 marca 1953 r.Władzę na Kremlu przejął wtedy Ławrientij Beria - w latach 1938-43 szef NKWD, w czasie wojny odpowiedzialny za gospodarkę, po wojnie za

Musierowicz, Małgorzata. Zabawy literackie wraz z bratem Stanisławem Barańczakiem

w Troi Art E. Albinoni - kontrapunktu się nie boi Arti "Boa" Lenin - mistrz zapasów, komuch z ducha Atonia Berlin - ojciec Irving; ona - głucha Benino Latrina - alias Kwiaciarz, zbój z Powiśla Benonia A. Litr - chlań powody wciąż wymyśla Beria Natolin - "Ej, Ławrientij, czego wy

Kosmopolici

najwyższych przedstawicieli władz radzieckich. Na szczęście sam Stalin zmarł w marcu tego samego roku, a jego najważniejszy wykidajło Ławrientij Beria ogłosił, że cały spisek okazał się wymysłem.Mimo to kosmopolici - przede wszystkim Żydzi - nadal uchodzą za podejrzanych, i to nie tylko w Rosji. Ludzie "

Ta przeklęta szlachta

za pochodzenie nie dopuściło na studia albo nie awansowało. (...) Czy można to porównać z tysiącami [w Jedwabnem - red.] spalonymi żywcem?". Ale z drugiej strony "Głównym organizatorem Katynia był Ławrientij Beria, a jego prawa ręka pułkownik Rajchman, polski Żyd, przybył do Polski z Armią

Ławrientij Beria

Ławrientij Pawłowicz Beria (ros. ????????? ???????? ??????, gruz. ???????? ?????? ?? ????? Lawrenti Pawles dze Beria, ur. 29 marca 1899 roku w Mercheuli, zm. 23 grudnia 1953 roku w Moskwie) – radziecki działacz komunistyczny pochodzenia gruzińskiego, szef NKWD, który był w znacznym stopniu

Megrelia

Czarnym i Abchazją, od północy ze Swanetią i Leczchumi, od wschodu z Imeretią, a od południa z Gurią.Jedną ze znanych osób urodzonych w Megrelii był Ławrientij Beria.

The Stalin Subway (gra komputerowa)

porucznika. Wraz z ojcem zostaje wplątany w wielki spisek na życie Józefa Stalina, którego twórcą jest Ławrientij Beria, szef NKWD. Zamachowcy planują podłożyć ładunek (tzw. "CUBE") w bunkrze radzieckiego przywódcy. Naszym głównym zadaniem jest uratowanie towarzysza Stalina i zlikwidowanie spisku.Bohater

Laurenty

Korvald Lars Lagerbäck Lars Onsager Lars von Trier Larry Ugwu Lars Ulrich, muzyk, perkusista trash metalowego zespołu Metallica Ławrientij Beria, gruziński działacz komunistyczny Zobacz też: Saint-Laurent (Lot-et-Garonne) San Lorenzo (miasto w Paragwaju) Wawrzyniec

Iwan Czużajkin

smoleńskiego. Brał udział w mordowaniu polskich jeńców w lesie katyńskim, za co 26 X 1940 szef NKWD Ławrientij Beria przyznał mu nagrodę pieniężną. Po wojnie pracował m.in. w Zarządzie MGB obwodu smoleńskiego w stopniu młodszego lejtnanta. Odznaczenia Order Czerwonej Gwiazdy (1949) Medal Za zasługi bojowe

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

ławrientij beria

Ławrientij Pawłowicz Berija nazwisko niepoprawnie wymawiane m.in. w Polsce jako Beria. (ros. ?????????? ????????? ??????, gruz. ???????? ????? Lawrenti Pawles dze Berija, ur. 29 marca 1899 w Mercheuli, zm. 23 grudnia 1953 w Moskwie) - radziecki, pochodzenia gruzińskiego działacz komunistyczny, szef NKWD, który był w znacznym stopniu odpowiedzialny za "wielkie czystki" okresu stalinowskiego. Jeden

więcej o ławrientij beria na pl.wikipedia.org

Zdjęcia - ławrientij beria